Obiectiv & Strategie

Objective & Strategy

Obiectiv

Să devenim partenerul recunoscut şi de elecţie al companiilor farmaceutice ce doresc să-şi dezvolte produsele în regiunea Europei Centrale şi de Est.

Valori

• Dialog constructiv cu partenerii şi clienţii.
• Respectul pentru angajamentele şi valorile asumate.
• Flexibilitate faţă de nevoile partenerilor noştri şi faţă de cerinţele pieţei.
• Echipa proactivă de specialişti.
• Sustenabilitatea strategiilor de dezvoltare a produselor.

 Strategie

•  Ofertare de servicii integrate la standarde înalte în vederea înregistrării, distribuirii,  marketing şi promovării produselor farmaceutice
• Lărgirea portofoliului de produse.
• Consolidarea poziţiei pe segmentele de piaţă vizate.
• Intensificarea prezenţei noastre şi a notorietăţii portofoliului nostru pe pieţele farmaceutice din Europa Centrala şi de Est.
• Dezvoltarea reţelei de reprezentanţi medicali pentru o mai bună susţinere a creşterii produselor.
• Dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor cu specialiştii din domeniile medicale vizate.