Цел & Стратегия

Objective & Strategy

Цел

Да бъдем признат и неизменен партньор на основните фармацевтични компании, заинтересовани да развиват продуктите си в Централна и Източна Европа.

 

Стратегия

• Предоставяне на интегриран набор от висококачествени услуги за регистриране, дистрибуция, маркетинг и реклама на продукти.
• Разширяване портфолиото от продукти.
• Засилване позицията ни на целевите пазарни сегменти.
• Засилване присъствието и  познаването на нашето портфолио на пазарите от    Централна и Източна Европа.
• Разширяване мрежата от медицински представители, за да подпомогнем успеха на  продуктите ни.
• Развиване и укрепване на взаимоотношенията ни с мединските специалисти в целевите сфери.

 

Ценности

• Конструктивен диалог с нашите партьори и клиенти.
• Лоялност към ангажиментите и ценностите ни.
• Способност да отговорим на нуждите на нашите партньори и изискванията на пазара.
• Проактивен екип от специалисти.
• Стабилност и последователност на стратегиите за развитие на продуктите.