Услуги

Групата Sodimed  ви предлага  пълна гама от услуги, за да гарантира пазарния успех на продукта и непрекъсното инвестира в нови ресурси, за да оптимизира качеството на услугите. 


Предварителен маркетинг   & Маркетинг

• Проучване на пазара и анализ на продажбите
• Разработване и изпълнение на бизнес планове за всяка страна
• Разработване на рекламни средства и материали за всяка страна
• Oрганизиране на местни и национални събития
 

Регламентация

• Регистриране на продукти: лекарства, хранителни добавки, медицински изделия
• Пост-регистрационни услуги
• Подготовка, представяне и проследяване на досиетата за  ценообразуване и реимбурсиране
 

Реклама

• Продуктови мениджъри
• Директни посещения на лекарите чрез нашата мрежа от медицински представители
• Поддържане на дълготрайни професионални отношения с ключови лидери на обществено мнение
• Клиентска база данни