Партньори

В тясно сътрудничество със седалището в Париж– Франция, оперативните офиси в Букурещ– Румъния, Белград – Сърбия, Кишинев – Молдова и Пловдив – България ви предлагат всички необходими услуги за лансиране, продажба и реклама на продуктите в Централна Европа.

Всеки офис предлага набор от  най-подходящите услуги за нуждите и изискванията на клиентите.

Договорите се сключват с френската  компания  AVeX, с всички предимства, произтичащи от юридическите и законови рамки на френското законодателство.

Услугите се предоставят от териториалните офиси SODIMED, управлявани на местно ниво.

 

Настоящи партньори:

 
 
  • Laboratoires Gilbert
  • Vitrobio
  • Laboratoires IPRAD  
 

Клиенти

Продуктите се дистрибутират на национално ниво благодарение на силни партньорства с водещи фармацевтични търговци на едро във всяка страна , големи вериги от аптеки , независими аптеки и болници.